Kwaliteit

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Als zorgverlener  verleen je goede zorg en richt je je erop je zorg steeds beter te maken. Daarnaast moet je als zorgverlener een kwaliteitssysteem ingericht hebben dat je daarbij ondersteunt. Heel in het kort houdt het kwaliteitssysteem in dat je je als zorgverlener houdt aan de volgende uitgangspunten:

  • Volg professionele standaarden;
  • Houd cliëntendossiers bij en registreer de resultaten van je behandelingen/zorgverlening en zo mogelijk ervaringen van je cliënten;
  • Registreer klachten van cliënten;
  • Registreer incidenten, informeer de cliënt en – zo nodig – de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
  • Reflecteer periodiek op resultaten/klachten/incidenten en voer verbeteringen door.

Ook Leef en Lief voldoet aan deze eisen.

Ik wil graag dat je tevreden bent over je behandeling. Het kan voorkomen dat jij als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Ik ben aangesloten bij een rijks erkende, complementair gespecialiseerde en volledig onafhankelijke Wkkgz geschilleninstantie. Meer informatie en de procedure is te vinden op Gatgeschillen.

CAT_licentie_schild_Leef_en_Lief_png

CAT Collectief

CAT-therapeut nummer: CL1799-08-01-19.

GAT_licentie_schild_Leef_en_Lief_2024

Gatgeschillen

Voor klachten en geschillen.

Privacy

Bij bezoek aan deze website slaan we alleen functionele gegevens op, die het gebruik van de website makkelijker maken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Wil je meer weten over hoe ik omga met je privacy, lees dan de privacy verklaring.